Type

ZoodRangmak™

Style : Light / Regular / Bold / Black
Language : Latin / Thai

พัฒนาจากฟอนต์สุดแรงม้า (ZoodRangmah) ที่เคยทำเมื่อปี พ.ศ. 2550 .... สิบหกปีผ่านไป เอามาพัฒนาใหม่ โดยปรับสัดส่วนและเพิ่มน้ำหนักของชุดตัวอักษรให้แรงมากขึ้น

+

ZoodRangmak-Stencil™

Style : Light / Regular / Bold / Black
Language : Latin / Thai

พัฒนาจากฟอนต์สุดแรงม้า (ZoodRangmah) ที่เคยทำเมื่อปี พ.ศ. 2550 .... สิบหกปีผ่านไป เอามาพัฒนาใหม่ โดยปรับสัดส่วนและเพิ่มน้ำหนักของชุดตัวอักษรให้แรงมากขึ้น

+

ZoodMantra™

Style : Regular
Language : Latin / Thai

ตัวพิมพ์รูปแบบไทยนริศและแบล็คเลตเตอร์รูปแบบพิกเซล ถูกออกแบบให้สามารถสื่อสารถึงความย้อนยุค ช่วงเวลาของของวิดีโอเกมเก่า โลกในจินตนาการ อัศวิน นักรบ พ่อมด มังกร เวทมนต์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลาย โดยเฉพาะงานจักสาน
ZoodMantra is a Pixel-Blackletter typeface developed for nostalgia purposes in the time of video games. It could represent the fantasy world, magic realms, knight's tales and warrior legend. Be suitable for commercial materials, textile design, comic books and classic video games.

+

ZoodLogun™

Style : Regular / Rough
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai

ฟอนต์ไทย-ละติน ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟอนต์ ChunkFive

+

ZoodSamai™ / ZT Samai™

Weight : Regular
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai

เป็นฟอนต์ไทย-ละติน ที่ถูกพัฒนามาจากตัวอักษรแบบ Blackletter(อักษรไทยนริศ) เอกลักษณ์เฉพาะคือ ตัวอักษรทุกตัวถูกเขียนด้วยปลายปากกาที่ทำมุมเอียง 135 องศากับเส้นบรรทัด(Baseline) ตลอดการเขียน โดยไม่มีการใช้เทคนิคตวัดหรือเปลี่ยนองศาปลายปากกาเหมือนตัวอักษร Blackletter แบบอื่นๆ เทคนิคการเขียนแบบนี้ทำให้หัวขมวดม้วนของตัวอักษรไทย มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด น้ำหนักของเส้นของอักษรแต่ละตัวมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน รวมถึงทำให้ตัวอักษรมีลักษณะกว้าง แตกต่างจากตัวอักษรนริศแบบอื่นๆที่มักมีลักษณะผอมแคบเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น เพื่อให้ตัวละตินของซีทีสมัยมีความเชืยมโยงกับตัวอักษรแบบ Blackletter ในอดีต จึงได้นำเอาตัวอักษรชื่อว่า Rotunda ที่มีลักษณะตัวอักษรกว้าง มาเป็นต้นในการทำ

+

ZoodSiam™

Weight : Regular
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai

+

ZoodMoomChak™

Weight : Light, Regular, SemiBold, Bold, Black and ExtraBlack
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai

+

ZoodBitmap™

Weight : Regular
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai

+

ZoodHardsellMak™

Weight : Light, Regular, SemiBold, Bold, Black and ExtraBlack
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai

+

ZoodPutornMak™

Weight : Regular
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai

+

ZoodHarit4Bit™

Weight : Regular
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai.

+

ZoodHarit8Bit™

Weight : Regular
Language : Latin 1 /Latin 2 / Thai.

+